معنی و ترجمه کلمه آب نشدنى به انگلیسی آب نشدنى یعنی چه

آب نشدنى

indissoluble
irresoluble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها