معنی و ترجمه کلمه آب نمک به انگلیسی آب نمک یعنی چه

آب نمک

brine
saltwater
souse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها