معنی و ترجمه کلمه آب هاى زیر زمینى به انگلیسی آب هاى زیر زمینى یعنی چه

آب هاى زیر زمینى

groundwater

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها