معنی و ترجمه کلمه آب و تاب زیاد دادن به انگلیسی آب و تاب زیاد دادن یعنی چه

آب و تاب زیاد دادن

luxuriate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها