معنی و ترجمه کلمه آب پاشى و آب افشانى به انگلیسی آب پاشى و آب افشانى یعنی چه

آب پاشى و آب افشانى

aspersion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها