معنی و ترجمه کلمه آب کردن به انگلیسی آب کردن یعنی چه

آب کردن

dissolve
flux
liquate
unfreeze

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها