معنی و ترجمه کلمه آتشبازى جرقه دار به انگلیسی آتشبازى جرقه دار یعنی چه

آتشبازى جرقه دار

sparkler

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها