معنی و ترجمه کلمه آتشزنه به انگلیسی آتشزنه یعنی چه

آتشزنه

spunk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها