معنی و ترجمه کلمه آتشى مزاج به انگلیسی آتشى مزاج یعنی چه

آتشى مزاج

brainish
fiery
hot blooded
irascible
passionate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها