معنی و ترجمه کلمه آتشى که پاسدار یا نگهبان روشن مى کند به انگلیسی آتشى که پاسدار یا نگهبان روشن مى کند یعنی چه

آتشى که پاسدار یا نگهبان روشن مى کند

watch fire

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها