معنی و ترجمه کلمه آتشک به انگلیسی آتشک یعنی چه

آتشک

gonorrhea

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها