معنی و ترجمه کلمه آتش افروزنه به انگلیسی آتش افروزنه یعنی چه

آتش افروزنه

kindling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها