معنی و ترجمه کلمه آتش افروز جنگ به انگلیسی آتش افروز جنگ یعنی چه

آتش افروز جنگ

warmonger

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها