معنی و ترجمه کلمه آتش بزرگ به انگلیسی آتش بزرگ یعنی چه

آتش بزرگ

bonfire

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها