معنی و ترجمه کلمه آتش بینى به انگلیسی آتش بینى یعنی چه

آتش بینى

pyromancy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها