معنی و ترجمه کلمه آتش زدن به انگلیسی آتش زدن یعنی چه

آتش زدن

alight
burn
deflagrate
fire
ignite
light

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها