معنی و ترجمه کلمه آتش سوزى بزرگ به انگلیسی آتش سوزى بزرگ یعنی چه

آتش سوزى بزرگ

conflagration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها