معنی و ترجمه کلمه آتش فشانى به انگلیسی آتش فشانى یعنی چه

آتش فشانى

igneous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها