معنی و ترجمه کلمه آتش مزاج به انگلیسی آتش مزاج یعنی چه

آتش مزاج

spleenful
spleeny

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها