معنی و ترجمه کلمه آتش کردن به انگلیسی آتش کردن یعنی چه

آتش کردن

stoke

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها