معنی و ترجمه کلمه آتش گرفتن به انگلیسی آتش گرفتن یعنی چه

آتش گرفتن

enflame
ignite
inflame
light
spunk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها