معنی و ترجمه کلمه آتش گلوله متقابل به انگلیسی آتش گلوله متقابل یعنی چه

آتش گلوله متقابل

cross fire

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها