معنی و ترجمه کلمه آتل به انگلیسی آتل یعنی چه

آتل

brace


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها