معنی و ترجمه کلمه آثار چیزى را از بین بردن به انگلیسی آثار چیزى را از بین بردن یعنی چه

آثار چیزى را از بین بردن

erase

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها