معنی و ترجمه کلمه آخال به انگلیسی آخال یعنی چه

آخال

offal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها