معنی و ترجمه کلمه آخر به انگلیسی آخر یعنی چه

آخر

end
finale
last
later
latter
postlude
ultimate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها