معنی و ترجمه کلمه آخور یا علفدان به انگلیسی آخور یا علفدان یعنی چه

آخور یا علفدان

cratch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها