معنی و ترجمه کلمه آخوندبازى به انگلیسی آخوندبازى یعنی چه

آخوندبازى

sacerdotalism


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها