معنی و ترجمه کلمه آدم افسرده به انگلیسی آدم افسرده یعنی چه

آدم افسرده

hypochondriac
melancholic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها