معنی و ترجمه کلمه آدم باذوق به انگلیسی آدم باذوق یعنی چه

آدم باذوق

bel esprit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها