معنی و ترجمه کلمه آدم با تربیت به انگلیسی آدم با تربیت یعنی چه

آدم با تربیت

gentleman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها