معنی و ترجمه کلمه آدم بوالهوس به انگلیسی آدم بوالهوس یعنی چه

آدم بوالهوس

screwball

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها