معنی و ترجمه کلمه آدم بى بصیرت به انگلیسی آدم بى بصیرت یعنی چه

آدم بى بصیرت

impercipient

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها