معنی و ترجمه کلمه آدم بى شعور و کم عقل به انگلیسی آدم بى شعور و کم عقل یعنی چه

آدم بى شعور و کم عقل

witling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها