معنی و ترجمه کلمه آدم بى شعور و کودن یا شهوانى به انگلیسی آدم بى شعور و کودن یا شهوانى یعنی چه

آدم بى شعور و کودن یا شهوانى

brute

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها