معنی و ترجمه کلمه آدم ترسو و بى اثر به انگلیسی آدم ترسو و بى اثر یعنی چه

آدم ترسو و بى اثر

nervous nellie

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها