معنی و ترجمه کلمه آدم حساس و بى اراده و سست عنصر به انگلیسی آدم حساس و بى اراده و سست عنصر یعنی چه

آدم حساس و بى اراده و سست عنصر

jelly bean

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها