معنی و ترجمه کلمه آدم خام دست و بى تجربه به انگلیسی آدم خام دست و بى تجربه یعنی چه

آدم خام دست و بى تجربه

tike

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها