معنی و ترجمه کلمه آدم خوار به انگلیسی آدم خوار یعنی چه

آدم خوار

anthropophagus
cannibal
man eater
thyestean

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها