معنی و ترجمه کلمه آدم خوش ظاهر و توخالى به انگلیسی آدم خوش ظاهر و توخالى یعنی چه

آدم خوش ظاهر و توخالى

stuffed shirt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها