معنی و ترجمه کلمه آدم خوش نیت ولى احمق و بى عرضه به انگلیسی آدم خوش نیت ولى احمق و بى عرضه یعنی چه

آدم خوش نیت ولى احمق و بى عرضه

sad sack

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها