معنی و ترجمه کلمه آدم خیالى و خنده آور به انگلیسی آدم خیالى و خنده آور یعنی چه

آدم خیالى و خنده آور

fantastico

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها