معنی و ترجمه کلمه آدم خیالپرست و بیکاره و تنبل به انگلیسی آدم خیالپرست و بیکاره و تنبل یعنی چه

آدم خیالپرست و بیکاره و تنبل

lotos eater
lotus eater

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها