معنی و ترجمه کلمه آدم دست سنگین به انگلیسی آدم دست سنگین یعنی چه

آدم دست سنگین

laggard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها