معنی و ترجمه کلمه آدم زحمتکش به انگلیسی آدم زحمتکش یعنی چه

آدم زحمتکش

workhorse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها