معنی و ترجمه کلمه آدم زشت و نتراشیده نخراشیده به انگلیسی آدم زشت و نتراشیده نخراشیده یعنی چه

آدم زشت و نتراشیده نخراشیده

looby

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها