معنی و ترجمه کلمه آدم ساده لوح به انگلیسی آدم ساده لوح یعنی چه

آدم ساده لوح

coney
cony
gomeral
gomeril

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها