معنی و ترجمه کلمه آدم ساده و مطیع به انگلیسی آدم ساده و مطیع یعنی چه

آدم ساده و مطیع

sheep

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها