معنی و ترجمه کلمه آدم شلخته به انگلیسی آدم شلخته یعنی چه

آدم شلخته

slattern
sludge


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها