معنی و ترجمه کلمه آدم شوخ و مهربان به انگلیسی آدم شوخ و مهربان یعنی چه

آدم شوخ و مهربان

blithe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها